So sánh sản phẩm
(LCD) BENQ GL2760H 27INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/HPJACK/LED/ĐEN (BLACK)
 (9H.LC8LA.RBP)

(LCD) BENQ GL2760H 27INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/HPJACK/LED/ĐEN (BLACK) (9H.LC8LA.RBP)

Giá (gồm VAT): 4.999.000 VNĐ
(LCD) BENQ GL2760H 27INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/HPJACK/LED/ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
(LCD) BENQ GL2460HM 24INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/HPJACK/LINEIN/LED/ĐEN (BLACK)
 (9H.LA7LB.RBS)

(LCD) BENQ GL2460HM 24INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/HPJACK/LINEIN/LED/ĐEN (BLACK) (9H.LA7LB.RBS)

Giá (gồm VAT): 3.549.000 VNĐ
(LCD) BENQ GL2460HM 24INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/HPJACK/LINEIN/LED/ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
(LCD) BENQ GW2255HM 21.5INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/HPJACK/LINEIN/LED/ĐEN (BLACK) (9H.LA3LA.DBP)

(LCD) BENQ GW2255HM 21.5INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/HPJACK/LINEIN/LED/ĐEN (BLACK) (9H.LA3LA.DBP)

Giá (gồm VAT): 2.739.000 VNĐ
(LCD) BENQ GW2255HM 21.5INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/HPJACK/LINEIN/LED/ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
(LCD) BENQ GL2023A 19.5INCH/1600x900/D-SUB/LED/ĐEN (BLACK)
 (9H.LA1LA.D8S)

(LCD) BENQ GL2023A 19.5INCH/1600x900/D-SUB/LED/ĐEN (BLACK) (9H.LA1LA.D8S)

Giá (gồm VAT): 1.913.000 VNĐ
(LCD) BENQ GL2023A 19.5INCH/1600x900/D-SUB/LED/ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
(LCD) BENQ GW2760HS 27INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/LED/ĐEN (BLACK) (9H.L9NLB.RBN)

(LCD) BENQ GW2760HS 27INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/LED/ĐEN (BLACK) (9H.L9NLB.RBN)

Giá (gồm VAT): 5.989.000 VNĐ
(LCD) BENQ GW2760HS 27INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/LED/ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
(LCD) BENQ GW2760HM 27INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/LED/ĐEN (BLACK)
 (9H.L9LLA.RBP)

(LCD) BENQ GW2760HM 27INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/LED/ĐEN (BLACK) (9H.L9LLA.RBP)

Giá (gồm VAT): 4.990.000 VNĐ
(LCD) BENQ GW2760HM 27INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/HDMI/LED/ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
(LCD) BENQ GL2460 24INCH/1920x1080/D-SUB/DVI-D/LED/ĐEN (BLACK) (9H.LA6LB.RPP)

(LCD) BENQ GL2460 24INCH/1920x1080/D-SUB/DVI-D/LED/ĐEN (BLACK) (9H.LA6LB.RPP)

Giá (gồm VAT): 3.390.000 VNĐ
(LCD) BENQ GL2460 24INCH/1920x1080/D-SUB/DVI-D/LED/ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
(LCD) BENQ GW2255 21.5INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/LED/ĐEN (BLACK) (9H.LA2LA.DGP)

(LCD) BENQ GW2255 21.5INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/LED/ĐEN (BLACK) (9H.LA2LA.DGP)

Giá (gồm VAT): 2.620.000 VNĐ
(LCD) BENQ GW2255 21.5INCH/1920x1080/D-SUB/DVI/LED/ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.04884 sec| 598.656 kb