So sánh sản phẩm
Lenovo TAB 4 8" (ĐEN) (ZA2D0065VN)

Lenovo TAB 4 8" (ĐEN) (ZA2D0065VN)

Giá (gồm VAT): 3.699.000 VNĐ
(TAB) LENOVO TB-8504X MSM8917 (4*1.4)/2G/16G/8.0HD/IPS/Call/4G/Wln/BT/GPS/5R2F/4850/ĐEN/A7.1 Cho vào so sánh
Lenovo TAB 4 8" (TRẮNG) (ZA2D0029VN)

Lenovo TAB 4 8" (TRẮNG) (ZA2D0029VN)

Giá (gồm VAT): 3.699.000 VNĐ
(TAB) LENOVO TB-8504X MSM8917 (4*1.4)/2G/16G/8.0HD/IPS/Call/4G/Wln/BT/GPS/5R2F/4850/TRẮNG/A7.1 Cho vào so sánh
Lenovo TAB 4 7" Wifi (ZA300086VN)

Lenovo TAB 4 7" Wifi (ZA300086VN)

Giá (gồm VAT): 1.999.000 VNĐ
(TAB) LENOVO TB-7304F MT8167D (4*1.3)/1G/16G/7WSVGA/IPS/WLn/BT/GPS/2R2F/3450/ĐEN/A7.0 Cho vào so sánh
Lenovo TAB 3 7 Essential  RF 3G Tablet with 7-inch WSVGA Screen -16Gb (ZA0S0055VN)

Lenovo TAB 3 7 Essential RF 3G Tablet with 7-inch WSVGA Screen -16Gb (ZA0S0055VN)

Giá (gồm VAT): 2.199.000 VNĐ
(TAB) LENOVO TB3-710I MT8321(4*1.3)/1G/16G/7WSVGA/IPS/CALL/3G/WLN/BT/GPS/2R0.3F/3450/ĐEN/A5.1 Cho vào so sánh
Lenovo TAB 3 A7 4G (ĐEN) (ZA130086VN)

Lenovo TAB 3 A7 4G (ĐEN) (ZA130086VN)

Giá (gồm VAT): 2.299.000 VNĐ
(TAB) LENOVO TB3-730X MT8735P (4*1.0)/1G/16G/7WSVGA/IPS/Call/4G/Wln/BT/GPS/5R2F/3450/XANH ĐEN/A6.0 Cho vào so sánh
Lenovo TAB 3 A7 4G (TRẮNG) (ZA130063VN)

Lenovo TAB 3 A7 4G (TRẮNG) (ZA130063VN)

Giá (gồm VAT): 2.299.000 VNĐ
(TAB) LENOVO TB3-730X MT8735P (4*1.0)/1G/16G/7WSVGA/IPS/Call/4G/Wln/BT/GPS/5R2F/3450/TRẮNG/A6.0 Cho vào so sánh
Lenovo TAB 3 A8 4G (TRẮNG) (ZA180071VN)

Lenovo TAB 3 A8 4G (TRẮNG) (ZA180071VN)

Giá (gồm VAT): 3.199.000 VNĐ
(TAB) LENOVO TB3-850M MT8735P (4*1.0)/2G/16G/8.0HD/IPS/Call/4G/Wln/BT/GPS/5R2F/4290/TRẮNG/A6.0 Cho vào so sánh
Lenovo TAB 3 A8 4G (ĐEN) (ZA180001VN)

Lenovo TAB 3 A8 4G (ĐEN) (ZA180001VN)

Giá (gồm VAT): 3.199.000 VNĐ
(TAB) LENOVO TB3-850M MT8735P (4*1.0)/2G/16G/8.0HD/IPS/Call/4G/Wln/BT/GPS/5R2F/4290/ĐEN/A6.0 Cho vào so sánh
Lenovo TAB 3 7 Wifi Tablet with 7-inch WSVGA Screen (ZA0R0092VN)

Lenovo TAB 3 7 Wifi Tablet with 7-inch WSVGA Screen (ZA0R0092VN)

Giá (gồm VAT): 1.699.000 VNĐ
(TAB) LENOVO TB3-710F MT8127(4*1.3)/1G/8G/7WSVGA/IPS/WLn/BT/GPS/2R0.3F/3450/ĐEN/A5.0 Cho vào so sánh
Lenovo TAB 3 7 Essential 3G Tablet with 7-inch WSVGA Screen (ZA0S0014VN)

Lenovo TAB 3 7 Essential 3G Tablet with 7-inch WSVGA Screen (ZA0S0014VN)

Giá (gồm VAT): 2.099.000 VNĐ
(TAB) LENOVO TB3-710I MT8321(4*1.3)/1G/8G/7WSVGA/IPS/CALL/3G/WLN/BT/GPS/2R0.3F/3450/ĐEN/A5.1 Cho vào so sánh
Lenovo S8-50LC Slim Tablet with IPS 8-inch FullHD Screen (59429256)

Lenovo S8-50LC Slim Tablet with IPS 8-inch FullHD Screen (59429256)

Giá (gồm VAT): 5.999.000 VNĐ
(TAB) LENOVO S8-50LC Z3745(4*1.33)/2G/16G/8.0FHD/IPS/Call/4G/WLn/BT/GPS/8R1.6F/SD/4290/V Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.04171 sec| 601.352 kb