THU HỒI VÀ XỬ LÝ RÁC THẢI ĐIỆN TỬ

Từ 1/1/2015, theo Quyết định 50/2013/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 9/8/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi và xử lý sản phẩm thải bỏ và theo thông tư số /2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường quy định và hướng dẫn thi hành quyết định 50/2013/QĐ-TTg 

- Theo đó, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu sản phẩm điện và điện tử bán ở thị trường Việt Nam phải đảm bảo rằng sản phẩm được thu hồi để hủy bỏ hoặc tái chế khi sản phẩm không còn sử dụng được. 

- Digiworld cam kết thực hiện đúng chỉ thị về thiết lập các điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ và đảm bảo việc vận chuyển đến cơ sở xử lý. 

- Danh mục sản phẩm: IT (máy tính, điện thoại, máy tính bảng, linh phụ kiện) 

-Điểm tiếp nhận sản phẩm tại: 

1. Trung tâm dịch vụ kỹ thuật DGCare tại Hà Nội: 
27/785 Trương Định, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, Việt Nam 
Tel.: 84-4 3537-5888 
Fax: 84-4 3642-5144 

2. Trung tâm dịch vụ kỹ thuật DGCare tại Đà Nẵng: 
296 Nguyễn Hoàng, TP. Đà Nẵng, Việt Nam 
Tel.: 84-511 358-4488 
Fax: 84-511 358-4499 

3. Trung tâm dịch vụ kỹ thuật DGCare tại TP. HCM: 
512A Huỳnh Tấn Phát, Quận Bình Thuận, 
Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 
Tel.: 84-8 3773-3017 
Fax: 84-8 3773-3018 

-Hướng dẫn thu hồi sản phẩm: 
+ Khách hàng mang sản phẩm thải bỏ, không còn sử dụng đến các điểm tiếp nhận nêu trên 
+ Nếu không thể đem đến 3 điểm thu hồi trên, có thể liên lạc với Digiworld để nhận hỗ trợ tiêu hủy rác thải điện tử. Mọi thông tin cần thiết, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ 
Tel: (84-8) 3773 3017 
Email: dgcare@dgw.com.vn 

Thông tin chi tiết về chương trình, xem tại link http://toshiba-asia.com/sg/support/recycle-program

0.01073 sec| 512.781 kb