So sánh sản phẩm

Tìm theo

Hãng sản xuất
(HDD) SEAGATE EXPANSION SSD 1TB USB-C (STLH1000400)

(HDD) SEAGATE EXPANSION SSD 1TB USB-C (STLH1000400)

Giá (gồm VAT): 5.390.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE EXPANSION SSD 1TB USB-C Cho vào so sánh
(HDD) SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - XÁM (GREY) (STKZ5000404)

(HDD) SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - XÁM (GREY) (STKZ5000404)

Giá (gồm VAT): 5.390.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - XÁM (GREY) Cho vào so sánh
(HDD) SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - ĐỎ (RED) (STKZ5000403)

(HDD) SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - ĐỎ (RED) (STKZ5000403)

Giá (gồm VAT): 5.390.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - ĐỎ (RED) Cho vào so sánh
(HDD) SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - XANH (BLUE) (STKZ5000402)

(HDD) SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - XANH (BLUE) (STKZ5000402)

Giá (gồm VAT): 5.390.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - XANH (BLUE) Cho vào so sánh
(HDD) SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - BẠC (SILVER) (STKZ5000401)

(HDD) SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - BẠC (SILVER) (STKZ5000401)

Giá (gồm VAT): 5.390.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - BẠC (SILVER) Cho vào so sánh
(HDD)  SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - ĐEN (BLACK) (STKZ5000400)

(HDD) SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - ĐEN (BLACK) (STKZ5000400)

Giá (gồm VAT): 5.390.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE ONE TOUCH 5TB 2.5" USB 3.0 - ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
(EXTERNAL SSD)  SEAGATE ONE TOUCH SSD 1TB USB-C - XANH (BLUE) (STKG1000402)

(EXTERNAL SSD) SEAGATE ONE TOUCH SSD 1TB USB-C - XANH (BLUE) (STKG1000402)

Giá (gồm VAT): 5.490.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE ONE TOUCH SSD 1TB USB-C - XANH (BLUE) Cho vào so sánh
(EXTERNAL SSD)  SEAGATE ONE TOUCH SSD 1TB USB-C - BẠC (SILVER) (STKG1000401)

(EXTERNAL SSD) SEAGATE ONE TOUCH SSD 1TB USB-C - BẠC (SILVER) (STKG1000401)

Giá (gồm VAT): 5.490.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE ONE TOUCH SSD 1TB USB-C - BẠC (SILVER) Cho vào so sánh
(EXTERNAL SSD)  SEAGATE ONE TOUCH SSD 1TB USB-C - ĐEN (BLACK) (STKG1000400)

(EXTERNAL SSD) SEAGATE ONE TOUCH SSD 1TB USB-C - ĐEN (BLACK) (STKG1000400)

Giá (gồm VAT): 5.490.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE ONE TOUCH SSD 1TB USB-C - ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
(EXTERNAL SSD) SEAGATE ULTRA TOUCH SSD 1TB / ĐEN (BLACK)
 (STJW1000401)

(EXTERNAL SSD) SEAGATE ULTRA TOUCH SSD 1TB / ĐEN (BLACK) (STJW1000401)

Giá (gồm VAT): 5.590.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE ULTRA TOUCH SSD 1TB / ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
(EXTERNAL SSD) SEAGATE ULTRA TOUCH SSD 1TB / TRẮNG (WHITE)
 (STJW1000400)

(EXTERNAL SSD) SEAGATE ULTRA TOUCH SSD 1TB / TRẮNG (WHITE) (STJW1000400)

Giá (gồm VAT): 5.590.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE ULTRA TOUCH SSD 1TB / TRẮNG (WHITE) Cho vào so sánh
(HDD) LACIE RUGGED USB-C.4000.USB 3.1 TYPE C.3600 (STFR4000800)

(HDD) LACIE RUGGED USB-C.4000.USB 3.1 TYPE C.3600 (STFR4000800)

Giá (gồm VAT): 5.850.000 VNĐ
(HDD) LACIE RUGGED USB-C.4000.USB 3.1 TYPE C.3600 Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.13130 sec| 614.844 kb