Tra cứu hàng đang bảo hành/ sửa chữa

Vui lòng điền đầy đủ dãy số trong phiếu bảo hành hoặc dãy số series của thiết bị bảo hành vào ô tương ứng

Tra cứu

 Có thể kiểm tra tình trạng bảo hành, sửa chữa của thiết bị tại trung tâm DGCare theo 2 cách:

- Nhập vào Số biên nhận
 

- Nhập số Serial hay IMEI của thiết bị (viết tắt là S/N hay IMEI). Dãy ký tự này thường nằm ở mặt sau hay mặt dưới sản phẩm (laptop, màn hình,...) hay khay chứa pin của chuột. Đối với điện thoại bấm mã *#06#.

0.01041 sec| 482.984 kb