So sánh sản phẩm
MONITOR HP 25er 25INCH IPS FHD with LED ( T3M85AA ) (T3M85AA)

MONITOR HP 25er 25INCH IPS FHD with LED ( T3M85AA ) (T3M85AA)

Giá (gồm VAT): 4.450.000 VNĐ

(LCD) HP 25er 25INCH/1920x1080@60Hz/VGA/2HDMI/LED/IPS/TRẮNG

Cho vào so sánh
MONITOR HP 25es 25INCH IPS FHD with LED ( T3M83AA )MONITOR HP 23er 23INCH IPS FHD with LED ( T3M77AA ) (T3M83AA)

MONITOR HP 25es 25INCH IPS FHD with LED ( T3M83AA )MONITOR HP 23er 23INCH IPS FHD with LED ( T3M77AA ) (T3M83AA)

Giá (gồm VAT): 4.450.000 VNĐ

(LCD) HP 25es 25INCH/1920x1080@60Hz/VGA/2HDMI/LED/IPS/ĐEN

Cho vào so sánh
MONITOR HP 27er 27INCH IPS FHD with LED ( T3M89AA )
MONITOR HP 23er 23INCH IPS FHD with LED ( T3M77AA ) (T3M89AA)

MONITOR HP 27er 27INCH IPS FHD with LED ( T3M89AA ) MONITOR HP 23er 23INCH IPS FHD with LED ( T3M77AA ) (T3M89AA)

Giá (gồm VAT): 5.450.000 VNĐ
(LCD) HP 27er 27INCH/1920x1080@60Hz/VGA/2HDMI/LED/IPS/TRẮNG Cho vào so sánh
MONITOR HP 27es 27INCH IPS FHD with LED ( T3M87AA ) (T3M87AA)

MONITOR HP 27es 27INCH IPS FHD with LED ( T3M87AA ) (T3M87AA)

Giá (gồm VAT): 5.450.000 VNĐ
(LCD) HP 27es 27INCH/1920x1080@60Hz/VGA/2HDMI/LED/IPS/ĐEN Cho vào so sánh
MONITOR HP 23er 23INCH IPS FHD with LED ( T3M77AA ) (T3M77AA)

MONITOR HP 23er 23INCH IPS FHD with LED ( T3M77AA ) (T3M77AA)

Giá (gồm VAT): 3.490.000 VNĐ
(LCD) HP 23er 23INCH/1920x1080@60Hz/VGA/HDMI/LED/IPS/TRẮNG Cho vào so sánh
MONITOR HP 23es 23INCH IPS FHD with LED ( T3M75AA ) (T3M75AA)

MONITOR HP 23es 23INCH IPS FHD with LED ( T3M75AA ) (T3M75AA)

Giá (gồm VAT): 3.490.000 VNĐ
(LCD) HP 23es 23INCH/1920x1080@60Hz/VGA/HDMI/LED/IPS/ĐEN Cho vào so sánh
MONITOR HP 20kd 19.5INCH IPS HD with LED ( T3U84AA )
MONITOR HP 20kd 19.5INCH IPS with LED ( T3U84AA ) (T3U84AA)

MONITOR HP 20kd 19.5INCH IPS HD with LED ( T3U84AA ) MONITOR HP 20kd 19.5INCH IPS with LED ( T3U84AA ) (T3U84AA)

Giá (gồm VAT): 2.090.000 VNĐ
(LCD) HP 20kd 19.5INCH/1440x900@60Hz/VGA/DVI/LED/IPS/ĐEN Cho vào so sánh
MONITOR HP 19ka 18.5INCH (T3U82AA) (T3U82AA)

MONITOR HP 19ka 18.5INCH (T3U82AA) (T3U82AA)

Giá (gồm VAT): 1.750.000 VNĐ
(LCD) HP 19ka 18.5INCH/1366x768@60Hz/VGA/LED/ĐEN Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.04738 sec| 603.047 kb