So sánh sản phẩm
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO READY 500GB 
 (HDTP205AK3AA)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO READY 500GB (HDTP205AK3AA)

Giá (gồm VAT): 1.200.000 VNĐ
(EXT-HDD) TOSHIBA CANVIO READY/500GB/USB 3.0/2.5''/ĐEN Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO ADVANCE 2TB 
 (HDTC920AW3AA)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO ADVANCE 2TB (HDTC920AW3AA)

Giá (gồm VAT): 2.750.000 VNĐ
(EXT-HDD) TOSHIBA CANVIO ADVANCE/2TB/BACKUP/PROTECT/USB 3.0/2.5''/TRẮNG Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO ADVANCE 2TB 
 (HDTC920AR3AA)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO ADVANCE 2TB (HDTC920AR3AA)

Giá (gồm VAT): 2.750.000 VNĐ
(EXT-HDD) TOSHIBA CANVIO ADVANCE 2TB/BACKUP/PROTECT/USB 3.0/2.5''/ĐỎ Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO ADVANCE 2TB 
 (HDTC920AL3AA)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO ADVANCE 2TB (HDTC920AL3AA)

Giá (gồm VAT): 2.750.000 VNĐ
(EXT-HDD) TOSHIBA CANVIO ADVANCE/2TB/BACKUP/PROTECT/USB 3.0/2.5''/XANH Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO ADVANCE 1TB 
 (HDTC910AW3AA)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO ADVANCE 1TB (HDTC910AW3AA)

Giá (gồm VAT): 1.560.000 VNĐ
(EXT-HDD) TOSHIBA CANVIO ADVANCE/1TB/BACKUP/PROTECT/USB 3.0/2.5''/TRẮNG Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO ADVANCE 1TB 
) (HDTC910AR3AA)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO ADVANCE 1TB ) (HDTC910AR3AA)

Giá (gồm VAT): 1.650.000 VNĐ
(EXT-HDD) TOSHIBA CANVIO ADVANCE/1TB/BACKUP/PROTECT/USB 3.0/2.5''/ĐỎ Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO ADVANCE 1TB 
) (HDTC910AL3AA)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO ADVANCE 1TB ) (HDTC910AL3AA)

Giá (gồm VAT): 1.650.000 VNĐ
(EXT-HDD) TOSHIBA CANVIO ADVANCE/1TB/BACKUP/PROTECT/USB 3.0/2.5''/XANH Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO ADVANCE 1TB 
 (HDTC910AK3AA)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO ADVANCE 1TB (HDTC910AK3AA)

Giá (gồm VAT): 1.650.000 VNĐ
(EXT-HDD) TOSHIBA CANVIO ADVANCE/1TB/BACKUP/PROTECT/USB 3.0/2.5''/ĐEN Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO BASIC 500GB
 (HDTB405AK3AA)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG TOSHIBA CANVIO BASIC 500GB (HDTB405AK3AA)

Giá (gồm VAT): 1.200.000 VNĐ
(EXT-HDD) TOSHIBA CANVIO BASIC/500GB/USB 3.0/2.5''/ĐEN Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.07944 sec| 606.547 kb