So sánh sản phẩm

Tìm theo

Hãng sản xuất
(SYS-5039A-i)

(SYS-5039A-i)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(WORKSTATION) SUPERMICRO 5039A-i Intel Xeon W-2200/8*DIMM Slots/4x3.5"/2x1Gb/900W

Cho vào so sánh
(SYS-5039C-i)

(SYS-5039C-i)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(WORKSTATION) SUPERMICRO 5039A-i Intel Xeon E-2200/4*DIMM Slots/4x3.5"/2x1Gb/400W

Cho vào so sánh
(SYS-5049A-T)

(SYS-5049A-T)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(WORKSTATION) SUPERMICRO 5049A-T 2nd Gen Intel® Xeon®/12*DIMM Slots/8*3.5"/1*1Gb/1*10GbT/1200W

Cho vào so sánh
(SYS-5049A-TR)

(SYS-5049A-TR)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(WORKSTATION) SUPERMICRO 5049A-TR 2nd Gen Intel® Xeon®/12*DIMM Slots/8*3.5"/1*1Gb/1*10GbT/2200W

Cho vào so sánh
(SYS-530A-IL)

(SYS-530A-IL)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(WORKSTATION) SUPERMICRO 530A-IL Intel® Xeon® W-1200/4*DIMM Slots/4x3.5"/1x1Gb/1&2.5Gb/668W

Cho vào so sánh
(SYS-7049GP-TRT)

(SYS-7049GP-TRT)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(WORKSTATION)SUPERMICRO SYS-7049GP-TRT CLX 8280*2/16GD4*12/1.6T NVMe/4T.ST/A100 40G*2/2200W

Cho vào so sánh
(SYS-8049U-E1CR4T)

(SYS-8049U-E1CR4T)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 8049U-E1CR4T 2nd Gen Intel® Xeon*4/48 DIMM Slot/24*2.5"HDD/4*10GbT/1600W

Cho vào so sánh
(SYS-620P-TR)

(SYS-620P-TR)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

SERVER) SUPERMICRO 620P-TR 2nd Gen Intel® Xeon/24 DIMM Slot/12*3.5"HDD/4*1Gb/1000W

Cho vào so sánh
(SYS-6029U-TR4)

(SYS-6029U-TR4)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 6029U-TR4 2nd Gen Intel® Xeon/24 DIMM Slot/12*3.5"HDD/4*1Gb/1000W

Cho vào so sánh
(SYS-6019U-TR4)

(SYS-6019U-TR4)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 6019U-TR4 2nd Gen Intel® Xeon*2/24 DIMM Slot/4*3.5"HDD/4*1Gb/750W

Cho vào so sánh
(SYS-510P-MR)

(SYS-510P-MR)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 510P-MR 3rd Intel Xeon Scalable/8 DIMM Slot/4*3.5"HDD/2*1Gb/400W

Cho vào so sánh
(SYS-5029P-WTR)

(SYS-5029P-WTR)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 5029P-WTR 2rd Gen Intel® Xeon/6 DIMM Slot/8*3.5"HDD/2*10GbT/500W

Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.02744 sec| 588.469 kb