So sánh sản phẩm
ACER ASPIRE XC-885 SLIM TOWER DESKTOP (DT.BAQSV.014)

ACER ASPIRE XC-885 SLIM TOWER DESKTOP (DT.BAQSV.014)

Giá (gồm VAT): 18.290.000 VNĐ
(PC) ACER AS XC-885 i7-8700(6*3.20)/8G/1T7/DVDRW/WLac/KB/MOUSE/ĐEN/LNX/2G_GT730 Cho vào so sánh
ACER ASPIRE XC-885 SLIM TOWER DESKTOP (DT.BAQSV.004)

ACER ASPIRE XC-885 SLIM TOWER DESKTOP (DT.BAQSV.004)

Giá (gồm VAT): 15.890.000 VNĐ
(PC) ACER AS XC-885 i7-8700(6*3.20)/4G/1T7/DVDRW/WLac/KB/MOUSE/ĐEN/LNX Cho vào so sánh
ACER ASPIRE XC-885 SLIM TOWER DESKTOP (DT.BAQSV.006)

ACER ASPIRE XC-885 SLIM TOWER DESKTOP (DT.BAQSV.006)

Giá (gồm VAT): 8.490.000 VNĐ
(PC) ACER AS XC-885 G5400(2*3.70)/4G/1T7/DVDRW/WLac/KB/MOUSE/ĐEN/LNX Cho vào so sánh
ACER ASPIRE XC-885 SLIM TOWER DESKTOP (DT.BAQSV.005)

ACER ASPIRE XC-885 SLIM TOWER DESKTOP (DT.BAQSV.005)

Giá (gồm VAT): 7.940.000 VNĐ
(PC) ACER AS XC-885 G4900(2*3.10)/4G/1T7/DVDRW/WLac/KB/MOUSE/ĐEN/LNX Cho vào so sánh
ACER ASPIRE XC-885 SLIM TOWER DESKTOP (DT.BAQSV.003)

ACER ASPIRE XC-885 SLIM TOWER DESKTOP (DT.BAQSV.003)

Giá (gồm VAT): 13.590.000 VNĐ
(PC) ACER XC-885 i5-8400(6*2.80)/4G/1T7/DVDRW/WLac/KB/MOUSE/ĐEN/LNX/2G_GT730 Cho vào so sánh
ACER ASPIRE XC-885 SLIM TOWER DESKTOP (DT.BAQSV.002)

ACER ASPIRE XC-885 SLIM TOWER DESKTOP (DT.BAQSV.002)

Giá (gồm VAT): 11.890.000 VNĐ
(PC) ACER AS XC-885 i5-8400(6*2.80)/4G/1T7/DVDRW/WLac/KB/MOUSE/ĐEN/LNX Cho vào so sánh
ACER ASPIRE XC-885 SLIM TOWER DESKTOP (DT.BAQSV.001)

ACER ASPIRE XC-885 SLIM TOWER DESKTOP (DT.BAQSV.001)

Giá (gồm VAT): 9.890.000 VNĐ
(PC) ACER AS XC-885 i3-8100(4*3.60)/4G/1T7/DVDRW/WLac/KB/MOUSE/ĐEN/LNX Cho vào so sánh
ACER ASPIRE XC-730 SLIM TOWER DESKTOP (DT.B6PSV.001)

ACER ASPIRE XC-730 SLIM TOWER DESKTOP (DT.B6PSV.001)

Giá (gồm VAT): 5.990.000 VNĐ
(PC) ACER AS XC-730 PQC J4205(4*1.50)/2G/1T7/DVDRW/HDMI/WLac/BT4.2/KB/MOUSE/ĐEN/DOS Cho vào so sánh
ACER ASPIRE XC-780 SLIM TOWER DESKTOP (DT.B8ASV.003)

ACER ASPIRE XC-780 SLIM TOWER DESKTOP (DT.B8ASV.003)

Giá (gồm VAT): 8.590.000 VNĐ
(PC) ACER AS XC-780 i3-7100(2*3.90)/4G/1T7/DVDRW/HDMI/WLac/BT4.2/KB/MOUSE/ĐEN/DOS Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.04903 sec| 767.391 kb