So sánh sản phẩm
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ7W)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ7W)

Giá (gồm VAT): 18.490.000 VNĐ
(PC) DELL VOS3670MT i7-9700(8*3.0)/8GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/W10SL/ProSup Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ51W)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ51W)

Giá (gồm VAT): 13.990.000 VNĐ
(PC) DELL VOS3670MT i5-9400(6*4.1)/8GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/W10SL/ProSup Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ51)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ51)

Giá (gồm VAT): 13.190.000 VNĐ
(PC) DELL VOS3670MT i5-9400(6*4.1)/8GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/LNX/ProSup Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ7)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ7)

Giá (gồm VAT): 16.990.000 VNĐ

(PC) DELL VOS3670MT i7-9700(8*3.0)/8GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/LNX/ProSup

Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ6W)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ6W)

Giá (gồm VAT): 15.690.000 VNĐ

(PC) DELL VOS3670MT i5-9400(6*4.1)/8GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/W10SL/2GD3_GT710/ProSup

Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ6)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ6)

Giá (gồm VAT): 14.390.000 VNĐ

(PC) DELL VOS3670MT i5-9400(6*4.1)/8GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/LNX/2GD3_GT710/ProSup

Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ5W)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ5W)

Giá (gồm VAT): 13.190.000 VNĐ
(PC) DELL VOS3670MT i5-9400(6*4.1)/4GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/W10SL/ProSup Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ5)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ5)

Giá (gồm VAT): 12.290.000 VNĐ

(PC) DELL VOS3670MT i5-9400(6*4.1)/4GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/LNX/ProSup

Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ3)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ3)

Giá (gồm VAT): 13.990.000 VNĐ
(PC) DELL VOS3670MT i5-8400(6*2.8)/4GD4/16GOPT/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/LNX/ProSup Cho vào so sánh
Dell™ Inspiron 3470ST Slim Tower Desktop PC (V8X6M1W)

Dell™ Inspiron 3470ST Slim Tower Desktop PC (V8X6M1W)

Giá (gồm VAT): 9.590.000 VNĐ
(PC) DELL INS3470ST i3-8100(4*3.6)/4GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/W10SL/PreSup Cho vào so sánh
Dell™ Inspiron 3470ST Slim Tower Desktop PC
Dell™ Vostro 470MT Mini Tower Desktop PC (V8X6M1)

Dell™ Inspiron 3470ST Slim Tower Desktop PC Dell™ Vostro 470MT Mini Tower Desktop PC (V8X6M1)

Giá (gồm VAT): 8.990.000 VNĐ
(PC) DELL INS3470ST i3-8100(4*3.6)/4GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/LNX/PreSup Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ1)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ1)

Giá (gồm VAT): 11.790.000 VNĐ
(PC) DELL VOS3670MT i5-8400(6*2.8)/4GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/LNX/ProSup Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.06092 sec| 615.297 kb