So sánh sản phẩm
Dell™ Inspiron One 3280 All in One Desktop PC (V9V3R2W)

Dell™ Inspiron One 3280 All in One Desktop PC (V9V3R2W)

Giá (gồm VAT): 19.990.000 VNĐ
(PC) DELL INS3280T i5-8265U/8GD4/1T5/21.5FHDT/IPS/WC/3in1/WLac/BT5/KB/M/ĐEN/W10SL/PreSup Cho vào so sánh
Dell™ Inspiron One 3280 All in One Desktop PC (V9V3R2)

Dell™ Inspiron One 3280 All in One Desktop PC (V9V3R2)

Giá (gồm VAT): 18.990.000 VNĐ
(PC) DELL INS3280T i5-8265U/8GD4/1T5/21.5FHDT/IPS/WC/3in1/WLac/BT5/KB/M/ĐEN/LNX/PreSup Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ3)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ3)

Giá (gồm VAT): 13.990.000 VNĐ
(PC) DELL VOS3670MT i5-8400(6*2.8)/4GD4/16GOPT/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/LNX/ProSup Cho vào so sánh
Dell™ Inspiron 3470ST Slim Tower Desktop PC (V8X6M1W)

Dell™ Inspiron 3470ST Slim Tower Desktop PC (V8X6M1W)

Giá (gồm VAT): 10.290.000 VNĐ
(PC) DELL INS3470ST i3-8100(4*3.6)/4GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/W10SL/PreSup Cho vào so sánh
Dell™ Inspiron 3470ST Slim Tower Desktop PC
Dell™ Vostro 470MT Mini Tower Desktop PC (V8X6M1)

Dell™ Inspiron 3470ST Slim Tower Desktop PC Dell™ Vostro 470MT Mini Tower Desktop PC (V8X6M1)

Giá (gồm VAT): 9.090.000 VNĐ
(PC) DELL INS3470ST i3-8100(4*3.6)/4GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/LNX/PreSup Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ2W)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ2W)

Giá (gồm VAT): 18.790.000 VNĐ
(PC) DELL VOS3670MT i7-8700(6*3.2)/8GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/W10SL/ProSup Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ2)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ2)

Giá (gồm VAT): 16.290.000 VNĐ
(PC) DELL VOS3670MT i7-8700(6*3.2)/8GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/LNX/ProSup Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ1W)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ1W)

Giá (gồm VAT): 12.690.000 VNĐ
(PC) DELL VOS3670MT i5-8400(6*2.8)/4GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/W10SL/ProSup Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ11W)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ11W)

Giá (gồm VAT): 15.290.000 VNĐ
(PC) DELL VOS3670MT i5-8400(6*2.8)/8GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/WIN10SL/2GD3_GT710/ProSup Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ1)

Dell™ Vostro 3670MT Mini Tower Desktop PC (J84NJ1)

Giá (gồm VAT): 11.790.000 VNĐ
(PC) DELL VOS3670MT i5-8400(6*2.8)/4GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/LNX/ProSup Cho vào so sánh
Dell™ Vostro 3470ST Slim Tower Desktop PC
Dell™ Vostro 470MT Mini Tower Desktop PC (HXKWJ1)

Dell™ Vostro 3470ST Slim Tower Desktop PC Dell™ Vostro 470MT Mini Tower Desktop PC (HXKWJ1)

Giá (gồm VAT): 7.680.000 VNĐ
(PC) DELL VOS3470ST PDC G5400(2*3.7)/4GD4/1T7/DVDRW/5in1/WLn/BT4/KB/M/ĐEN/LNX/ProSup Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.05680 sec| 606.594 kb