So sánh sản phẩm
(PC) Prodesk 400 G7 MT (264N7PA) (264N7PA)

(PC) Prodesk 400 G7 MT (264N7PA) (264N7PA)

Giá (gồm VAT): 7.790.000 VNĐ

(PC) HP ProDesk 400 G7 MT G6400(2*4.0)/4GD4/1T7/WLac/BT/KB/M/ĐEN/W10SL

Cho vào so sánh
(PC) Prodesk 400 G7 MT (22F95PA) (22F95PA)

(PC) Prodesk 400 G7 MT (22F95PA) (22F95PA)

Giá (gồm VAT): 17.890.000 VNĐ
(PC) HP ProDesk 400 G7 MT i7-10700(8*2.9)/8GD4/512GSSD/DVDRW/Wlac/BT/KB/M/ĐEN/W10SL Cho vào so sánh
(PC) Prodesk 400 G7 MT (22F92PA) (22F92PA)

(PC) Prodesk 400 G7 MT (22F92PA) (22F92PA)

Giá (gồm VAT): 17.790.000 VNĐ
(PC) HP ProDesk 400 G7 MT i7-10700(8*2.9)/8GD4/1T7/DVDRW/Wlac/BT/KB/M/ĐEN/W10SL/2G_R7-430 Cho vào so sánh
(PC) Prodesk 400 G7 MT (22C53PA) (22C53PA)

(PC) Prodesk 400 G7 MT (22C53PA) (22C53PA)

Giá (gồm VAT): 9.890.000 VNĐ

(PC) HP ProDesk 400 G7 MT i3-10100(4*3.6)/4GD4/256GSSD/DVDRW/Wlac/BT/KB/M/ĐEN/W10SL

Cho vào so sánh
(PC) Prodesk 400 G7 MT (22C51PA) (22C51PA)

(PC) Prodesk 400 G7 MT (22C51PA) (22C51PA)

Giá (gồm VAT): 9.690.000 VNĐ

(PC) HP ProDesk 400 G7 MT i3-10100(4*3.6)/4GD4/1T7/DVDRW/Wlac/BT/KB/M/ĐEN/W10SL

Cho vào so sánh
(PC) Prodesk 400 G7 MT (22C48PA) (22C48PA)

(PC) Prodesk 400 G7 MT (22C48PA) (22C48PA)

Giá (gồm VAT): 13.190.000 VNĐ

(PC) HP ProDesk 400 G7 MT i5-10500(6*3.1)/8GD4/256GSSD/DVDRW/Wlac/BT/KB/M/ĐEN/W10SL

Cho vào so sánh
(PC) Prodesk 400 G7 MT (22C47PA) (22C47PA)

(PC) Prodesk 400 G7 MT (22C47PA) (22C47PA)

Giá (gồm VAT): 12.390.000 VNĐ

(PC) HP ProDesk 400 G7 MT i5-10500(6*3.1)/4GD4/1T7/DVDRW/Wlac/BT/KB/M/ĐEN/W10SL

Cho vào so sánh
(PC) Prodesk 400 G7 MT (22C46PA) (22C46PA)

(PC) Prodesk 400 G7 MT (22C46PA) (22C46PA)

Giá (gồm VAT): 12.590.000 VNĐ

(PC) HP ProDesk 400 G7 MT i5-10500(6*3.1)/4GD4/256GSSD/DVDRW/Wlac/BT/KB/M/ĐEN/W10SL

Cho vào so sánh
(PC) Prodesk 400 G7 MT (22C44PA) (22C44PA)

(PC) Prodesk 400 G7 MT (22C44PA) (22C44PA)

Giá (gồm VAT): 12.990.000 VNĐ

(PC) HP ProDesk 400 G7 MT i5-10500(6*3.1)/8GD4/1T7/DVDRW/Wlac/BT/KB/M/ĐEN/W10SL

Cho vào so sánh
(PC) HP Slim S01-pF1145d (181A5AA) (181A5AA)

(PC) HP Slim S01-pF1145d (181A5AA) (181A5AA)

Giá (gồm VAT): 13.590.000 VNĐ
(PC) HP S01-pF1145d i5-10400(6*2.9)/8GD4/256GSSD/DVDWR/WLac/BT4.2/KB/M/ĐEN/W10SL Cho vào so sánh
(PC) HP Slim S01-pF1144d (181A4AA) (181A4AA)

(PC) HP Slim S01-pF1144d (181A4AA) (181A4AA)

Giá (gồm VAT): 12.390.000 VNĐ
(PC) HP S01-pF1144d i5-10400(6*2.9)/4GD4/1T7/DVDWR/WLac/BT4.2/KB/M/ĐEN/W10SL Cho vào so sánh
(PC) HP Slim S01-pF1142d (181A2AA) (181A2AA)

(PC) HP Slim S01-pF1142d (181A2AA) (181A2AA)

Giá (gồm VAT): 9.550.000 VNĐ
(PC) HP S01-pF1142d I3-10100(4*3.6)/4GD4/256GSSD/DVDWR/WLac/BT4.2/KB/M/ĐEN/W10SL Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.07353 sec| 610.25 kb