So sánh sản phẩm
(HDD) LACIE RUGGED USB-C.2000.USB 3.1 TYPE C.3600 (STFR2000800)

(HDD) LACIE RUGGED USB-C.2000.USB 3.1 TYPE C.3600 (STFR2000800)

Giá (gồm VAT): 3.950.000 VNĐ
(HDD) LACIE RUGGED USB-C.2000.USB 3.1 TYPE C.3600 Cho vào so sánh
(HDD) LACIE RUGGED USB-C.1000.USB 3.1 TYPE C.3600 (STFR1000800)

(HDD) LACIE RUGGED USB-C.1000.USB 3.1 TYPE C.3600 (STFR1000800)

Giá (gồm VAT): 2.650.000 VNĐ
(HDD) LACIE RUGGED USB-C.1000.USB 3.1 TYPE C.3600 Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE BARRACUDA FAST SSD 2TB USB-C (STJM2000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE BARRACUDA FAST SSD 2TB USB-C (STJM2000400)

Giá (gồm VAT): 11.950.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE BARRACUDA FAST SSD 2TB USB-C – ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE FIRECUDA GAMING SSD 500GB USB-C (STJP500400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE FIRECUDA GAMING SSD 500GB USB-C (STJP500400)

Giá (gồm VAT): 4.989.600 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE FIRECUDA GAMING SSD 500 GB – ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE FIRECUDA GAMING SSD 1TB USB-C (STJP2000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE FIRECUDA GAMING SSD 1TB USB-C (STJP2000400)

Giá (gồm VAT): 14.388.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE FIRECUDA GAMING SSD 2TB – ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE FIRECUDA GAMING SSD 1TB USB-C (STJP1000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE FIRECUDA GAMING SSD 1TB USB-C (STJP1000400)

Giá (gồm VAT): 7.990.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE FIRECUDA GAMING SSD 1TB – ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE BARRACUDA FAST SSD 1TB USB-C (STJM1000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE BARRACUDA FAST SSD 1TB USB-C (STJM1000400)

Giá (gồm VAT): 5.750.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE BARRACUDA FAST SSD 1TB USB-C – ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE ONE TOUCH CAMO SSD 500GB USB 3.0 (XANH LÁ) (STJE500407)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE ONE TOUCH CAMO SSD 500GB USB 3.0 (XANH LÁ) (STJE500407)

Giá (gồm VAT): 2.850.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE ONE TOUCH CAMO SSD 500GB USB 3.0 - XANH LÁ (GREEN) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE ONE TOUCH SSD 500GB USB 3.0 (TRẮNG) (STJE500402)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE ONE TOUCH SSD 500GB USB 3.0 (TRẮNG) (STJE500402)

Giá (gồm VAT): 2.750.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE ONE TOUCH SSD 500GB USB 3.0 - TRẮNG (WHITE) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE BARRACUDA FAST SSD 500GB USB-C (STJM500400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE BARRACUDA FAST SSD 500GB USB-C (STJM500400)

Giá (gồm VAT): 3.150.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE BARRACUDA FAST SSD 500GB USB-C – ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE ONE TOUCH CAMO SSD 500GB USB 3.0 (XANH DƯƠNG) (STJE500406)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE ONE TOUCH CAMO SSD 500GB USB 3.0 (XANH DƯƠNG) (STJE500406)

Giá (gồm VAT): 2.850.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE ONE TOUCH CAMO SSD 500GB USB 3.0 - XANH DƯƠNG (BLUE) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE ONE TOUCH CAMO SSD 500GB USB 3.0 (ĐỎ HỒNG) (STJE500405)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE ONE TOUCH CAMO SSD 500GB USB 3.0 (ĐỎ HỒNG) (STJE500405)

Giá (gồm VAT): 2.850.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE ONE TOUCH CAMO SSD 500GB USB 3.0 - ĐỎ (RED) Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.08455 sec| 629.688 kb