So sánh sản phẩm
(STHG5000400)

(STHG5000400)

Giá (gồm VAT): 5.850.000 VNĐ

(HDD) LACIE MUNICH MOBILE DRIVE 5TB USB-C - BẠC (SILVER)

Cho vào so sánh
(STHH1000300)

(STHH1000300)

Giá (gồm VAT): 1.850.000 VNĐ

(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS ULTRA TOUCH 1TB 2.5" USB-C + SRS - ĐEN (BLACK)

Cho vào so sánh
(STHH1000301)

(STHH1000301)

Giá (gồm VAT): 1.850.000 VNĐ

(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS ULTRA TOUCH 1TB 2.5" USB-C + SRS - TRẮNG (WHITE)

Cho vào so sánh
(STHH2000300)

(STHH2000300)

Giá (gồm VAT): 2.950.000 VNĐ

(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS ULTRA TOUCH 2TB 2.5" USB-C + SRS - ĐEN (BLACK)

Cho vào so sánh
(STHK1000800)

(STHK1000800)

Giá (gồm VAT): 5.990.000 VNĐ

(EXTERNAL SSD) LACIE PORTABLE SSD 1TB USB-C + SRS

Cho vào so sánh
(STHK2000800)

(STHK2000800)

Giá (gồm VAT): 12.590.000 VNĐ

(EXTERNAL SSD) LACIE PORTABLE SSD 2TB USB-C + SRS

Cho vào so sánh
(STHK500800)

(STHK500800)

Giá (gồm VAT): 3.390.000 VNĐ

(EXTERNAL SSD) LACIE PORTABLE SSD 500GB USB-C + SRS

Cho vào so sánh
(STHN1000400)

(STHN1000400)

Giá (gồm VAT): 1.650.000 VNĐ

(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 - ĐEN (BLACK)

Cho vào so sánh
(STHN1000401)

(STHN1000401)

Giá (gồm VAT): 1.650.000 VNĐ

(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 - BẠC (SILVER)

Cho vào so sánh
(STHN1000402)

(STHN1000402)

Giá (gồm VAT): 1.650.000 VNĐ

(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 - XANH (BLUE)

Cho vào so sánh
(STHN1000403)

(STHN1000403)

Giá (gồm VAT): 1.650.000 VNĐ

(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 - ĐỎ (RED)

Cho vào so sánh
(STHN1000404)

(STHN1000404)

Giá (gồm VAT): 1.650.000 VNĐ

(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 - V

Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.07094 sec| 623.977 kb