So sánh sản phẩm
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE ONE TOUCH SSD 1TB USB 3.0 (ĐEN) (STJE1000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE ONE TOUCH SSD 1TB USB 3.0 (ĐEN) (STJE1000400)

Giá (gồm VAT): 5.250.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE ONE TOUCH SSD 1TB USB 3.0 - ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG ĐỂ BÀN LACIE D2 PRO 4TB USB-C + SRS (STHA4000800)

Ổ CỨNG ĐỂ BÀN LACIE D2 PRO 4TB USB-C + SRS (STHA4000800)

Giá (gồm VAT): 6.390.000 VNĐ
(HDD) LACIE D2 PRO 4TB USB-C + SRS Cho vào so sánh
Ổ CỨNG CHUYÊN DỤNG (RAID) LACIE 2BIG 20TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STGB20000400)

Ổ CỨNG CHUYÊN DỤNG (RAID) LACIE 2BIG 20TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STGB20000400)

Giá (gồm VAT): 33.990.000 VNĐ
(HDD) LACIE 2BIG 20TB USB-C, THUNDERBOLT 3 Cho vào so sánh
Ổ CỨNG CHUYÊN DỤNG (RAID) LACIE 6BIG 48TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STFK48000400)

Ổ CỨNG CHUYÊN DỤNG (RAID) LACIE 6BIG 48TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STFK48000400)

Giá (gồm VAT): 110.900.000 VNĐ
(HDD) LACIE 6BIG 48TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG CHỐNG SỐC LACIE RUGGED MINI 1TB USB-C (LAC301558)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG CHỐNG SỐC LACIE RUGGED MINI 1TB USB-C (LAC301558)

Giá (gồm VAT): 2.450.000 VNĐ
(HDD) LACIE RUGGED MINI 1TB USB-C Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE ONE TOUCH SSD 500GB USB 3.0 (ĐEN) (STJE500400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE ONE TOUCH SSD 500GB USB 3.0 (ĐEN) (STJE500400)

Giá (gồm VAT): 2.750.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE ONE TOUCH SSD 500GB USB 3.0 - ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG CHỐNG SỐC LACIE RUGGED MINI 5TB USB 3.0 (STJJ5000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG CHỐNG SỐC LACIE RUGGED MINI 5TB USB 3.0 (STJJ5000400)

Giá (gồm VAT): 6.350.000 VNĐ
(HDD) LACIE RUGGED MINI 5TB USB 3.0 Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG CHỐNG SỐC LACIE RUGGED MINI 2TB USB-C (LAC9000298)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG CHỐNG SỐC LACIE RUGGED MINI 2TB USB-C (LAC9000298)

Giá (gồm VAT): 3.650.000 VNĐ
(HDD) LACIE RUGGED MINI 2TB USB-C Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG CHỐNG SỐC LACIE RUGGED MINI 4TB USB-C (LAC9000633)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG CHỐNG SỐC LACIE RUGGED MINI 4TB USB-C (LAC9000633)

Giá (gồm VAT): 5.550.000 VNĐ
(HDD) LACIE RUGGED MINI 4TB USB-C Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE FAST SSD 1TB USB-C (STCM1000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE FAST SSD 1TB USB-C (STCM1000400)

Giá (gồm VAT): 5.450.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE FAST SSD 1TB USB-C Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE FAST SSD 2TB USB-C (STCM2000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE FAST SSD 2TB USB-C (STCM2000400)

Giá (gồm VAT): 11.750.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE FAST SSD 2TB USB-C Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE FAST SSD 500GB USB-C (STCM500401)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE FAST SSD 500GB USB-C (STCM500401)

Giá (gồm VAT): 2.950.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE FAST SSD 500GB USB-C Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.13187 sec| 630.5 kb