So sánh sản phẩm
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE EXPANSION PORTABLE 2TB 2.5" USB 3.0 (STEA2000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE EXPANSION PORTABLE 2TB 2.5" USB 3.0 (STEA2000400)

Giá (gồm VAT): 2.450.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE EXPANSION PORTABLE 2TB 2.5" USB 3.0 Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE EXPANSION PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 (STEA4000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE EXPANSION PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 (STEA4000400)

Giá (gồm VAT): 3.550.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE EXPANSION PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE EXPANSION PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 (STEA5000402)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE EXPANSION PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 (STEA5000402)

Giá (gồm VAT): 5.050.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE EXPANSION PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE EXPANSION PORTABLE 500GB 2.5" USB 3.0 (STEA500400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE EXPANSION PORTABLE 500GB 2.5" USB 3.0 (STEA500400)

Giá (gồm VAT): 1.200.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE EXPANSION PORTABLE 500GB 2.5" USB 3.0 Cho vào so sánh
Ổ CỨNG ĐỂ BÀN SEAGATE BACKUP PLUS HUB 10TB 3.5" USB 3.0 (STEL10000400)

Ổ CỨNG ĐỂ BÀN SEAGATE BACKUP PLUS HUB 10TB 3.5" USB 3.0 (STEL10000400)

Giá (gồm VAT): 8.550.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS HUB 10TB 3.5" USB 3.0 Cho vào so sánh
Ổ CỨNG ĐỂ BÀN SEAGATE BACKUP PLUS HUB 4TB 3.5" USB 3.0 (STEL4000300)

Ổ CỨNG ĐỂ BÀN SEAGATE BACKUP PLUS HUB 4TB 3.5" USB 3.0 (STEL4000300)

Giá (gồm VAT): 3.950.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS HUB 4TB 3.5" USB 3.0 Cho vào so sánh
Ổ CỨNG ĐỂ BÀN SEAGATE BACKUP PLUS HUB 6TB 3.5" USB 3.0 (STEL6000300)

Ổ CỨNG ĐỂ BÀN SEAGATE BACKUP PLUS HUB 6TB 3.5" USB 3.0 (STEL6000300)

Giá (gồm VAT): 5.550.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS HUB 6TB 3.5" USB 3.0 Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG CHỐNG SỐC LACIE RUGGED THUNDERBOLT 2TB USB-C + SRS (STFS2000800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG CHỐNG SỐC LACIE RUGGED THUNDERBOLT 2TB USB-C + SRS (STFS2000800)

Giá (gồm VAT): 5.850.000 VNĐ
(HDD) LACIE RUGGED THUNDERBOLT 2TB USB-C + SRS Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG CHỐNG SỐC LACIE RUGGED THUNDERBOLT 4TB USB-C + SRS (STFS4000800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG CHỐNG SỐC LACIE RUGGED THUNDERBOLT 4TB USB-C + SRS (STFS4000800)

Giá (gồm VAT): 8.150.000 VNĐ
(HDD) LACIE RUGGED THUNDERBOLT 4TB USB-C + SRS Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG CHỐNG SỐC LACIE RUGGED THUNDERBOLT 5TB USB-C + SRS (STFS5000800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG CHỐNG SỐC LACIE RUGGED THUNDERBOLT 5TB USB-C + SRS (STFS5000800)

Giá (gồm VAT): 9.350.000 VNĐ
(HDD) LACIE RUGGED THUNDERBOLT 5TB USB-C + SRS Cho vào so sánh
Ổ CỨNG ĐỂ BÀN LACIE D2 ENTERPRISE 10TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STFY10000400)

Ổ CỨNG ĐỂ BÀN LACIE D2 ENTERPRISE 10TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STFY10000400)

Giá (gồm VAT): 16.990.000 VNĐ
(HDD) LACIE D2 ENTERPRISE 10TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS Cho vào so sánh
Ổ CỨNG ĐỂ BÀN LACIE D2 PRO 8TB USB-C + SRS (STHA8000800)

Ổ CỨNG ĐỂ BÀN LACIE D2 PRO 8TB USB-C + SRS (STHA8000800)

Giá (gồm VAT): 9.590.000 VNĐ
(HDD) LACIE D2 PRO 8TB USB-C + SRS Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.13429 sec| 630.68 kb