So sánh sản phẩm
(STHH1000400)

(STHH1000400)

Giá (gồm VAT): 1.850.000 VNĐ

(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS ULTRA TOUCH 1TB 2.5" USB-C + SRS - ĐEN (BLACK)

Cho vào so sánh
(STJW500401)

(STJW500401)

Giá (gồm VAT): 2.990.000 VNĐ

(EXTERNAL SSD) SEAGATE ULTRA TOUCH SSD 500 GB/ ĐEN (BLACK)

Cho vào so sánh
(STJW500400)

(STJW500400)

Giá (gồm VAT): 2.990.000 VNĐ

(EXTERNAL SSD) SEAGATE ULTRA TOUCH SSD 500 GB/ TRẮNG (WHITE)

Cho vào so sánh
(STJW1000401)

(STJW1000401)

Giá (gồm VAT): 5.590.000 VNĐ

(EXTERNAL SSD) SEAGATE ULTRA TOUCH SSD 1TB / ĐEN (BLACK)

Cho vào so sánh
(STJW1000400)

(STJW1000400)

Giá (gồm VAT): 5.590.000 VNĐ

(EXTERNAL SSD) SEAGATE ULTRA TOUCH SSD 1TB / TRẮNG (WHITE)

Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (ĐEN) (STHN2000400_N3)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (ĐEN) (STHN2000400_N3)

Giá (gồm VAT): 2.750.000 VNĐ

(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 - ĐEN (BLACK)

Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (ĐEN) (STHN2000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (ĐEN) (STHN2000400)

Giá (gồm VAT): 2.750.000 VNĐ

(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 - ĐEN (BLACK)

Cho vào so sánh
(STHG2000402)

(STHG2000402)

Giá (gồm VAT): 3.250.000 VNĐ

(HDD) LACIE MOBILE DRIVE 2TB/ XÁM (SPACE GRAY)

Cho vào so sánh
(STFR5000800)

(STFR5000800)

Giá (gồm VAT): 6.550.000 VNĐ

(HDD) LACIE RUGGED USB-C.5000.USB 3.1 TYPE C.3600

Cho vào so sánh
(STFR4000800)

(STFR4000800)

Giá (gồm VAT): 5.850.000 VNĐ

(HDD) LACIE RUGGED USB-C.4000.USB 3.1 TYPE C.3600

Cho vào so sánh
(STFR2000800)

(STFR2000800)

Giá (gồm VAT): 3.950.000 VNĐ

(HDD) LACIE RUGGED USB-C.2000.USB 3.1 TYPE C.3600

Cho vào so sánh
(STFR1000800)

(STFR1000800)

Giá (gồm VAT): 2.650.000 VNĐ

(HDD) LACIE RUGGED USB-C.1000.USB 3.1 TYPE C.3600

Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.08226 sec| 619.891 kb