93 sản phẩm với từ khóa: seagate

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE EXPANSION SSD 1TB USB 3.0 (STJD1000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE EXPANSION SSD 1TB USB 3.0 (STJD1000400)

Giá:5.350.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE EXPANSION SSD 1TB USB 3.0 - ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 (XANH) (STHP5000402)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 (XANH) (STHP5000402)

Giá:5.350.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 - XANH (BLUE) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 (BẠC) (STHP5000401)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 (BẠC) (STHP5000401)

Giá:5.350.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 - BẠC (SILVER) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 (ĐEN) (STHP5000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 (ĐEN) (STHP5000400)

Giá:5.350.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 - ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 (XANH) (STHP4000402)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 (XANH) (STHP4000402)

Giá:4.650.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 - XANH (BLUE) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 (BẠC) (STHP4000401)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 (BẠC) (STHP4000401)

Giá:4.650.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 - BẠC (SILVER) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 (ĐEN) (STHP4000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 (ĐEN) (STHP4000400)

Giá:4.650.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 - ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (XÁM) (STHN2000406)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (XÁM) (STHN2000406)

Giá:2.750.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 - XÁM (GREY) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (HỒNG) (STHN2000405)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (HỒNG) (STHN2000405)

Giá:2.750.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 - HỒNG (PINK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (VÀNG) (STHN2000404)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (VÀNG) (STHN2000404)

Giá:2.750.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 - VÀNG (GOLD) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (ĐỎ) (STHN2000403)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (ĐỎ) (STHN2000403)

Giá:2.750.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 - ĐỎ (RED) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (XANH) (STHN2000402)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (XANH) (STHN2000402)

Giá:2.750.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 - XANH (BLUE) Cho vào so sánh
0.05016 sec| 562.109 kb