So sánh sản phẩm

Tìm theo

Hãng sản xuất
(SYS-6029U-TR4)

(SYS-6029U-TR4)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 6029U-TR4 2nd Gen Intel® Xeon/24 DIMM Slot/12*3.5"HDD/4*1Gb/1000W

Cho vào so sánh
(SYS-6019U-TR4)

(SYS-6019U-TR4)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 6019U-TR4 2nd Gen Intel® Xeon*2/24 DIMM Slot/4*3.5"HDD/4*1Gb/750W

Cho vào so sánh
(SYS-510P-MR)

(SYS-510P-MR)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 510P-MR 3rd Intel Xeon Scalable/8 DIMM Slot/4*3.5"HDD/2*1Gb/400W

Cho vào so sánh
(SYS-5029P-WTR)

(SYS-5029P-WTR)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 5029P-WTR 2rd Gen Intel® Xeon/6 DIMM Slot/8*3.5"HDD/2*10GbT/500W

Cho vào so sánh
(SYS-5019P-M.)

(SYS-5019P-M.)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 1114CS-TNR AMD EPYC 7002-7003/16 DIMM Slots/10*2.5" HDD/860W

Cho vào so sánh
(SYS-220TP-HTTR)

(SYS-220TP-HTTR)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 220TP-HTTR 2nd Gen Intel® Xeon*2/16*DIMM Slot/6*2.5"HDD/2200W

Cho vào so sánh
(SYS-220P-C9R)

(SYS-220P-C9R)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 220P-C9R 3rd Gen Intel® Xeon*2/16*DIMM Slot/16*2.5"HDD/2*1Gb/1200W

Cho vào so sánh
(SYS-2029U-TR4)

(SYS-2029U-TR4)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 2029U-TR4 2nd Gen Intel® Xeon*2/24*DIMM Slot/24*2.5"HDD/4*1Gb/1000W

Cho vào so sánh
(SYS-2029TP-HC0R)

(SYS-2029TP-HC0R)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 2029TP-HC0R 2nd Gen Intel® Xeon*2/16*DIMM Slot/6*2.5"HDD/S3008L-L6IP/2200W

Cho vào so sánh
(SYS-120TP-DTTR)

(SYS-120TP-DTTR)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 120TP-DTTR 3rd Gen Intel® Xeon*2/16*DIMM Slot/6*2.5"HDD/2*10GbT/2200W

Cho vào so sánh
(SYS-110T-M)

(SYS-110T-M)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 110T-M 3rd Intel Xeon Scalable/8 DIMM Slot/4*3.5"HDD/2*1Gb/400W

Cho vào so sánh
(SYS-1029U-TR4)

(SYS-1029U-TR4)

Giá (gồm VAT): Liên hệ

(SERVER) SUPERMICRO 1029U-TR4 2nd Gen Intel® Xeon*2/24 DIMM Slot/10*2.5"HDD/4*1Gb/750W

Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.02309 sec| 589.195 kb