So sánh sản phẩm
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD LACIE RUGGED 1TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STHR1000800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD LACIE RUGGED 1TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STHR1000800)

Giá (gồm VAT): 9.990.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) LACIE RUGGED 1TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD LACIE RUGGED 500GB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STHR500800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD LACIE RUGGED 500GB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STHR500800)

Giá (gồm VAT): 5.790.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) LACIE RUGGED 500GB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 1TB USB 3.0 (XÁM) (STHY1000800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 1TB USB 3.0 (XÁM) (STHY1000800)

Giá (gồm VAT): 1.950.000 VNĐ
(HDD) LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 1TB USB 3.0 - X Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 2TB USB 3.0 (XÁM) (STHY2000800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 2TB USB 3.0 (XÁM) (STHY2000800)

Giá (gồm VAT): 3.050.000 VNĐ
(HDD) LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 2TB USB 3.0 - X Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD LACIE RUGGED 2TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STHR2000800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD LACIE RUGGED 2TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STHR2000800)

Giá (gồm VAT): 16.590.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) LACIE RUGGED 2TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 4TB USB 3.0 (XÁM) (STHY4000800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 4TB USB 3.0 (XÁM) (STHY4000800)

Giá (gồm VAT): 4.950.000 VNĐ
(HDD) LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 4TB USB 3.0 - X Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE EXPANSION SSD 1TB USB 3.0 (STJD1000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE EXPANSION SSD 1TB USB 3.0 (STJD1000400)

Giá (gồm VAT): 5.050.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE EXPANSION SSD 1TB USB 3.0 - ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE EXPANSION SSD 500GB USB 3.0 (STJD500400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD SEAGATE EXPANSION SSD 500GB USB 3.0 (STJD500400)

Giá (gồm VAT): 2.550.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) SEAGATE EXPANSION SSD 500GB USB 3.0 - ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.14994 sec| 609.297 kb