So sánh sản phẩm
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (XÁM) (STHN2000406)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (XÁM) (STHN2000406)

Giá (gồm VAT): 2.750.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 - XÁM (GREY) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 (ĐEN) (STHP4000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 (ĐEN) (STHP4000400)

Giá (gồm VAT): 4.650.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 - ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 (BẠC) (STHP4000401)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 (BẠC) (STHP4000401)

Giá (gồm VAT): 4.650.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 - BẠC (SILVER) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 (XANH) (STHP4000402)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 (XANH) (STHP4000402)

Giá (gồm VAT): 4.650.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 4TB 2.5" USB 3.0 - XANH (BLUE) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 (ĐEN) (STHP5000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 (ĐEN) (STHP5000400)

Giá (gồm VAT): 5.350.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 - ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 (BẠC) (STHP5000401)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 (BẠC) (STHP5000401)

Giá (gồm VAT): 5.350.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 - BẠC (SILVER) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 (XANH) (STHP5000402)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 (XANH) (STHP5000402)

Giá (gồm VAT): 5.350.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS PORTABLE 5TB 2.5" USB 3.0 - XANH (BLUE) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD LACIE RUGGED 1TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STHR1000800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD LACIE RUGGED 1TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STHR1000800)

Giá (gồm VAT): 9.990.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) LACIE RUGGED 1TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD LACIE RUGGED 500GB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STHR500800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD LACIE RUGGED 500GB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STHR500800)

Giá (gồm VAT): 5.790.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) LACIE RUGGED 500GB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 1TB USB 3.0 (XÁM) (STHY1000800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 1TB USB 3.0 (XÁM) (STHY1000800)

Giá (gồm VAT): 1.950.000 VNĐ
(HDD) LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 1TB USB 3.0 - XÁM (GREY) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 2TB USB 3.0 (XÁM) (STHY2000800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 2TB USB 3.0 (XÁM) (STHY2000800)

Giá (gồm VAT): 3.050.000 VNĐ
(HDD) LACIE BIRTHDAY MOBILE DRIVE 2TB USB 3.0 - XÁM (GREY) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD LACIE RUGGED 2TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STHR2000800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD LACIE RUGGED 2TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS (STHR2000800)

Giá (gồm VAT): 16.590.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) LACIE RUGGED 2TB USB-C, THUNDERBOLT 3 + SRS Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.16907 sec| 630.234 kb