So sánh sản phẩm
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD LACIE PORTABLE SSD 500GB USB-C + SRS (STHK500800)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SSD LACIE PORTABLE SSD 500GB USB-C + SRS (STHK500800)

Giá (gồm VAT): 3.390.000 VNĐ
(EXTERNAL SSD) LACIE PORTABLE SSD 500GB USB-C + SRS Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 (ĐEN) (STHN1000400)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 (ĐEN) (STHN1000400)

Giá (gồm VAT): 1.650.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 - ĐEN (BLACK) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 (BẠC) (STHN1000401)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 (BẠC) (STHN1000401)

Giá (gồm VAT): 1.650.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 - BẠC (SILVER) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 (XANH) (STHN1000402)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 (XANH) (STHN1000402)

Giá (gồm VAT): 1.650.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 - XANH (BLUE) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 (ĐỎ) (STHN1000403)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 (ĐỎ) (STHN1000403)

Giá (gồm VAT): 1.650.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 - ĐỎ (RED) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 (VÀNG) (STHN1000404)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 (VÀNG) (STHN1000404)

Giá (gồm VAT): 1.650.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 - VÀNG (GOLD) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 (XÁM) (STHN1000405)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 (XÁM) (STHN1000405)

Giá (gồm VAT): 1.650.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 1TB 2.5" USB 3.0 - XÁM (GREY) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (BẠC) (STHN2000401)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (BẠC) (STHN2000401)

Giá (gồm VAT): 2.750.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 - BẠC (SILVER) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (XANH) (STHN2000402)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (XANH) (STHN2000402)

Giá (gồm VAT): 2.750.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 - XANH (BLUE) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (ĐỎ) (STHN2000403)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (ĐỎ) (STHN2000403)

Giá (gồm VAT): 2.750.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 - ĐỎ (RED) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (VÀNG) (STHN2000404)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (VÀNG) (STHN2000404)

Giá (gồm VAT): 2.750.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 - VÀNG (GOLD) Cho vào so sánh
Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (HỒNG) (STHN2000405)

Ổ CỨNG DI ĐỘNG SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 (HỒNG) (STHN2000405)

Giá (gồm VAT): 2.750.000 VNĐ
(HDD) SEAGATE BACKUP PLUS SLIM 2TB 2.5" USB 3.0 - HỒNG (PINK) Cho vào so sánh
So sánh sản phẩm
0.14235 sec| 630.148 kb